Thai English
1
2
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
0276664
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
67
92
7540
13539
5078
24304
276664

Forecast Today
120

19.13%
20.62%
5.78%
0.45%
0.00%
54.03%
Online (15 minutes ago):6
6 guests
no members

Your IP:34.228.52.21

สารจากนายก

 

          

สารจากปลัด

 

             ตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมา เทศบาล เทศบาลตำบลตะขบมีแนวทางการพัฒนาอย่างมีระบบแบบแผนปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงภายใต้กรอบนโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตรงตามยุทธศาสตร์การ พัฒนาเทศบาลฯ อย่างมีศักยภาพ มองเห็นถึงปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างตรงจุดทำให้การดำเนินการในส่วนต่างๆ บรรลุเป้าหมาย เป็นที่น่าพอใจซึ่งการทำงานของเทศบาลตำบลตะขบนั้นก็คือ เดินตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลที่วางไว้เป็นกรอบ "เทศบาลตำบลตะขบเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานการมีส่วนของของประชาชน" เพื่อพัฒนารอบด้านสร้างความเจริญรุ่งเรือง ให้กับบ้านเมืองโดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นการให้บริการประชาชนเกิดความสะดวกรวดเร็ว ฉับไว โปร่งใสดังนั้น รายงานกิจกรรมประจำปี 2555 เทศบาลตำบลตะขบฉบับนี้ จึงได้จัดทำขึ้น เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลตะขบ ตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมาไปสู่ประชาชน เพื่อให้ทุกคนเกิดความเข้าใจ ในการ ปฏิบัติงานของเทศบาลฯ พร้อมให้ความร่วมมือในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นของเราให้เจริญก้าวหน้า ต่อไปอย่างยั่งยืน

สารจากประธานสภา