Thai English
1
2
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
0211858
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
134
604
2203
1593
6045
5884
211858

Forecast Today
816

24.02%
14.70%
4.30%
0.57%
0.00%
56.41%
Online (15 minutes ago):8
8 guests
no members

Your IP:3.233.219.103

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวข้อ
เทศบาลตำบลตะขบ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งคบไฟ เพื่อประกอบการเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2566
โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลตะขบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตะขบ
นายสมควร ปัดตะคุ นายกเทศมนตรีตำบลตะขบ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนพนักงานเทศบาลตำบลตะขบ ได้อำนวยความสะดวกสถานที่และเจ้าหน้าที่ช่วยบริการประชาชน ให้กับธนาคารออมสินเพื่อให้บริการยืนยันตัวตน (e-KYC) สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
จัดแข่งขันกีฬาภายในสังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตะขบ ประจำปี 2566
สังกัดสถานศึกษาเทศบาลตำบลตะขบ ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ที่สวนสัตว์นครราชสีมา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ ล้างบริเวณโบสถ์วัดบ้านกลาง
การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลตะขบ
กองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดวันในการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศ! รับสมัครประกวด"นางนพมาศ" งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียฯ
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566
ประชาสัมพันธ์ 00001
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลตะขบ ขอเชิญ........ผู้สูงอายุ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้ พระราชกรณียกิจฯ
เทศบาลตำบลตะขบ กำหนดจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2560
โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนในช่วงปิดภาคฤดูร้อน เทศบาลตำบลตะขบ ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลตะขบขอลงนามถวายอาลัย
ข่าวรัฐบาล สู่ประชาชน
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตะขบ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๕๘