Thai English
1
2
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
0116235
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
54
65
500
582
2175
3551
116235

Forecast Today
96

36.23%
12.95%
6.20%
0.19%
0.00%
44.44%
Online (15 minutes ago):4
4 guests
no members

Your IP:3.89.204.127
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566
จัดตั้งศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลตะขบ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลตะขบครั้งแรก
การแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตะขบ

  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะบุคลากร

คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลตะขบ


พนักงานเทศบาล
เทศบาลตำบลตะขบ

สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลตะขบ

ข้อมูลสารสนเทศ

   
     
   

ระบบสารสนเทศ

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

  • ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง