Thai English
1
2
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
0111886
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
100
389
1640
810
3766
4468
111886

Forecast Today
120

37.00%
12.82%
6.39%
0.19%
0.00%
43.60%
Online (15 minutes ago):9
9 guests
no members

Your IP:3.214.224.207
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566
จัดตั้งศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลตะขบ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลตะขบครั้งแรก
การแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตะขบ

  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะบุคลากร

คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลตะขบ


พนักงานเทศบาล
เทศบาลตำบลตะขบ

สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลตะขบ

ข้อมูลสารสนเทศ

   
     
   

ระบบสารสนเทศ

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

  • ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง