Thai English
1
2
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
0122914
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
99
118
890
615
2859
2471
122914

Forecast Today
168

35.30%
13.37%
5.96%
0.19%
0.00%
45.19%
Online (15 minutes ago):2
2 guests
no members

Your IP:75.101.211.110
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566
จัดตั้งศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลตะขบ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลตะขบครั้งแรก
การแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตะขบ

  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะบุคลากร

คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลตะขบ


พนักงานเทศบาล
เทศบาลตำบลตะขบ

สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลตะขบ

ข้อมูลสารสนเทศ

   
     
   

ระบบสารสนเทศ

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

  • ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง