Thai English
1
2

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
0025621
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
273
166
1614
1614
4273
7126
25621

Forecast Today
216

23.11%
14.34%
2.40%
0.11%
60.04%
Online (15 minutes ago):10
10 guests
no members

Your IP:3.231.167.166

สารจากนายก

 

            สวัสดีครับ ผมนายชัย นามปัญญานายกเทศมนตรีตำบลตะขบอีกครั้ง ซึ่งก่อนหน้านั้นผมได้เข้ามารับใช้พี่น้องในฐานะ นายะเทศมนตรี และก็ได้พัฒนาเทศบาลตำบลตะขบให้มีความเจริญก้าวหน้าในหลายๆด้าน เช่น งานด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ถนนไฟฟ้า ปะปา สร้างเทศบาลหลังใหม่ เป็นต้น และครั้งนี้ก็เช่นกัน ผมจะพัฒนาเทศบาลตำบลตะขบอย่างเต็มความสามารถ ตามคำขวัญที่ "คิดใหม่ ทำใหม่ พบง่าย ใช้คล่อง เป็นกันเอง" ผมนายชัย นามปัญญา และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลตะขบ ขอขอบคุณพี่น้องชาวตำบลตะขบทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจให้ผมและทีมงานเข้ามาบริหารเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกท่าน ให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไป

สารจากปลัด

 

             ตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมา เทศบาล เทศบาลตำบลตะขบมีแนวทางการพัฒนาอย่างมีระบบแบบแผนปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงภายใต้กรอบนโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตรงตามยุทธศาสตร์การ พัฒนาเทศบาลฯ อย่างมีศักยภาพ มองเห็นถึงปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างตรงจุดทำให้การดำเนินการในส่วนต่างๆ บรรลุเป้าหมาย เป็นที่น่าพอใจซึ่งการทำงานของเทศบาลตำบลตะขบนั้นก็คือ เดินตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลที่วางไว้เป็นกรอบ "เทศบาลตำบลตะขบเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานการมีส่วนของของประชาชน" เพื่อพัฒนารอบด้านสร้างความเจริญรุ่งเรือง ให้กับบ้านเมืองโดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นการให้บริการประชาชนเกิดความสะดวกรวดเร็ว ฉับไว โปร่งใสดังนั้น รายงานกิจกรรมประจำปี 2555 เทศบาลตำบลตะขบฉบับนี้ จึงได้จัดทำขึ้น เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลตะขบ ตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมาไปสู่ประชาชน เพื่อให้ทุกคนเกิดความเข้าใจ ในการ ปฏิบัติงานของเทศบาลฯ พร้อมให้ความร่วมมือในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นของเราให้เจริญก้าวหน้า ต่อไปอย่างยั่งยืน

สารจากประธานสภา

 

            กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาล ตำบลตะขบที่เคารพยิ่ง นับตั้งแต่ประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทยพุทธศักราช 2550 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอย่างกว้างขวาง เนื่องจากการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การปกครองตนเองมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในรูปแบบเทศบาล ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาที่สุด และคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลตะขบได้พัฒนาเทศบาล เทศบาลตำบลตะขบที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาด้วยดีมาตลอด เป็นที่น่ายินดีแทนพี่น้องประชาชนชาวตำบลตะขบ ในส่วนของสภาเทศบาลตำบลตะขบ จะทำหน้าที่กลั่นกรองโครงการพัฒนาต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด จะตรวจสอบติดตามการทำงานของผู้บริหารอย่างเต็มความสามารถและจะเป็นองค์กรหลักในการสะท้อนและตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชน ตามกระบวนการทางสภาอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องประชาชนชาวตำบลตะขบ มีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตและมีความอยู่ดีกินดีทุกท่าน