Thai English
1
2
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
0111957
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
100
389
1640
810
3766
4468
111957

Forecast Today
144

36.98%
12.81%
6.38%
0.19%
0.00%
43.64%
Online (15 minutes ago):13
13 guests
no members

Your IP:3.214.224.207

สารจากนายก

 

          

สารจากปลัด

 

             ตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมา เทศบาล เทศบาลตำบลตะขบมีแนวทางการพัฒนาอย่างมีระบบแบบแผนปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงภายใต้กรอบนโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตรงตามยุทธศาสตร์การ พัฒนาเทศบาลฯ อย่างมีศักยภาพ มองเห็นถึงปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างตรงจุดทำให้การดำเนินการในส่วนต่างๆ บรรลุเป้าหมาย เป็นที่น่าพอใจซึ่งการทำงานของเทศบาลตำบลตะขบนั้นก็คือ เดินตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลที่วางไว้เป็นกรอบ "เทศบาลตำบลตะขบเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานการมีส่วนของของประชาชน" เพื่อพัฒนารอบด้านสร้างความเจริญรุ่งเรือง ให้กับบ้านเมืองโดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นการให้บริการประชาชนเกิดความสะดวกรวดเร็ว ฉับไว โปร่งใสดังนั้น รายงานกิจกรรมประจำปี 2555 เทศบาลตำบลตะขบฉบับนี้ จึงได้จัดทำขึ้น เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลตะขบ ตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมาไปสู่ประชาชน เพื่อให้ทุกคนเกิดความเข้าใจ ในการ ปฏิบัติงานของเทศบาลฯ พร้อมให้ความร่วมมือในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นของเราให้เจริญก้าวหน้า ต่อไปอย่างยั่งยืน

สารจากประธานสภา